Sadská - Kostelní Lhota - Písková Lhota - Poděbrady
Lhotecká cyklostezka Lhotecká cyklostezka

Financování projektu

Jak už to tak zpravidla bývá, peníze jsou vždy až na prvním místě. Nejinak tomu je i v případě naší cyklostezky. První peníze se podařilo získat už v roce 2006, v dalších letech pak přibývaly další prostředky. Cena za obě etapy vč. projektové přípravy dosahuje částky kolem 45 mil. Kč. To je dáno především nutností zbudovat 4 mosty na trase. Průjezd Kostelní Lhotou přitom zatím není vyčíslen. I to je důvodem, proč je celý proces tak komplikovaný a zdlouhavý.

osmrtnice smrtovnice osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige lektire

Čtyři dlouhé roky projektování

Na začátku všeho bylo nutné sehnat prostředky na zajištění projektových dokumentací. Zastupitelstvo Středočeského kraje tehdy v roce 2006 schválilo první finanční prostředky na Lhoteckou cyklostezku ve výši 136.961 Kč směřující na I. etapu Kostelní Lhota – Písková Lhota. V dalším roce pak Středočeský kraj pomohl financovat částkou bezmála 530.000 Kč II. etapu (Sadská – Kostelní Lhota) a také dokončení projektové přípravy mostních konstrukcí lávek přes řeky Výrovka a Káča pro úsek první.

V prosinci 2009 jsme od Středočeského kraj obdrželi další významnou část dotace. Bohužel, námi požadovaná částka byla nakonec z více než poloviny pokrácena na konečných bezmála 340.000 Kč. To znamenalo, že jsme zatím na neurčito odložili projektové řešení průjezdu obcí Kostelní Lhota. Přesto obdržené prostředky z dotace kraje postačily alespoň na veledůležité "doprojektování" lávky přes trať u Sadské.

Krom toho byl na jaře roku 2009  projekt Lhotecké cyklostezky s názvem „V Polabí cyklisté vítáni“ vyhodnocen jako jeden z nejlepších v rámci dotačního titulu společnosti TPCA a Nadace Partnerství o.p.s. a následně i podpořen vůbec nejvyšší částkou mezi žadateli ve výši 400.000 Kč. Většina těchto prostředků posloužila právě na kofincování projektové dokumentace komplikovaného křížení železniční trati, které se ukázalo jako mnohem složitější než jsme původně očekávali. Touto dotací navíc došlo k ojedinělému způsobu celkového financování, kdy se na společném zájmu podílí nejen investor, ale především pak veřejný a privátní sektor (tzv. PPP – Public Privat Partnership).

osmrtnice smrtovnice osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige lektire

Realizace stavby

Co se týče vlastní realizace, primárním zdrojem jsou evropské fondy financující téměř 80 % stavebních nákladů. Pro I. etapu jsme získali prostředky koncem roku 2010 z Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Střední Čechy) v celkové výši 14,1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo výběrovým řízením ke snížení celkové ceny stavby, snížil se i podíl přidělené dotace na 11,5 mil. Kč. 20% spolufinancování zajistily obě dotčené obce Kostelní i Písková Lhota a také DSO Pečecký region prostřednictvím všech členských obcí.

V rámci II. etapy byla podána žádost o financování z ROPu v srpnu 2011. V březnu roku 2012 byly výsledky zveřejněny a naše žádost byla vyhodnocena jako druhá nejlepší ze všech 19 podpořených projektů. Celková výše obdržené dotace činí téměř 29,2 mil. Kč. Výběrovým řízením ovšem opět došlo ke snížení původně předpokládané ceny za dílo a to na cca 70 % původní ceny. Vítězná firma postaví druhou etapu za 27,2 mil. Kč. Výsledná dotace tak bude činit téměř 21 mil. O zbývajících cca 23 % vlastní spoluúčasti se podělí Město Sadská a Obec Kostelní Lhota.

osmrtnice smrtovnice osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige lektire

Průběh financování Lhotecké cyklostezky podle přispěvatelů

12 / 2006136.961,- Kč(I. etapa)Středočeský kraj
12 / 2007 530.000,- Kč (I. a II. etapa) Středočeský kraj
5/ 2009 400.000,- Kč TPCA a Nadace Partnerství o.p.s.
12 / 2009 339.216,- Kč (II. etapa)Středočeský kraj
11 / 2010 11.504.594,- Kč(I. etapa)ROP Střední Čechy
3 / 201220.700.000,- Kč(II. etapa)ROP Střední Čechy
Bez finanční pomoci všech uvedených dárců by projekt Lhotecké cyklostezky nemohl pokračovat.

ROP
Středočeský kraj Nadace partnerství TPCA

Sponzoři projektu