Sadská - Kostelní Lhota - Písková Lhota - Poděbrady
Lhotecká cyklostezka Lhotecká cyklostezka

Lhotecká cyklostezka

Stránky o vývoji a přípravě projektu Lhotecké cyklostezky
Hlavním cílem projektu Lhotecké cyklostezky je naléhavé vyřešení bezpečnosti provozu cyklistů na frekventované silnici II/611 mezi Sadskou a Poděbrady. Vybudováním zcela nové oddělené a tudíž bezpečné komunikace bychom zároveň rádi zvýšili podíl cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel regionu, jako jsou cesty do škol, za prací a za službami a využili tak perfektních podmínek rovinatého Polabí pro jízdu na kole. V neposlední řadě bychom rádi, aby cyklostezka sloužila všem jako prostředek pro trávení volného času a to především díky přímému a téměř bezkoliznímu napojení na dálkovou trasu Greenways Labe a na ní existující cyklostezku Nymburk - Poděbrady.

V rámci přípravy projektu tak spolu spolupracují město Sadská a obce Kostelní Lhota a Písková Lhota, přičemž hlavním garantem je Dobrovolné sdružení obcí Pečecký region.

Mapa Lhotecké cyklostezky

Aktuální informace

2. srpen 2016
Lhotecká cyklostezka už má i svou cyklotrasu – č. 8240

Pokud jste v posledních dnech projížděli Lhoteckou cyklostezku, mohli jste si všimnout, že už je zároveń osazena cyklistickým značením. Vznikla na ní totiž cyklotrasa s číslem 8240.

2. září 2014
Slavnostní otevření cyklostezky

1. září byla slavnostně otevřena cyklostezka mezi Sadskou a Kostelní Lhotou.

15. srpen 2014
Slavnostní otevření cyklostezky 1. září

Zveme všechny na slavnostní otevření II. etapy Lhotecké cyklostezky, které se uskuteční 1. září v 15:00 v Sadské u mostu.

Sponzoři projektu