Sadská - Kostelní Lhota - Písková Lhota - Poděbrady
Lhotecká cyklostezka Lhotecká cyklostezka

Lhotecká cyklostezka získala další důležitou podporu

Červenec 2009 | Podlipanský zpravodaj
cyklostezka Skvělá zpráva přišla koncem měsíce května z kolínské automobilky TPCA Toyota Peugeot Citroën. Ta ve spolupráci s Nadací Partnerství uzavřela pátý ročník grantového programu Partnerství pro Kolínsko, jehož prostřednictvím každoročně podporuje rozvoj širšího kolínského regionu částkou 4.000.000 Kč. V konkurenci celkem 60 předložených projektů se Pečeckému regionu podařilo získat z tohoto grantu 400.000,- Kč, což bylo vůbec nejvíc ze všech 19 úspěšných žadatelů.

Komisi tak jednoznačně zaujal náročný projekt, který se již třetím rokem snaží získávat finanční prostředky na projektovou přípravu pro výstavbu cyklistické stezky Písková Lhota – Kostelní Lhota – Sadská. Ta by měla v budoucnu pomoci naléhavému řešení bezpečnosti provozu cyklistů na vůbec nejfrekventovanější silnici v regionu mezi Sadskou a Poděbrady. Zároveň by cyklostezka měla sloužit obyvatelům severní části regionu pro každodenní dojížďku do škol a zaměstnání. V neposlední řadě by se cyklostezka měla stát alternativním prostředkem pro trávení volného času a to především díky budoucímu přímému a bezpečnému napojení na dálkovou trasu Labské stezky.

Na přípravě projektu cyklostezky od počátku spolupracují obce Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota s Pečeckým regionem. „Díky každoroční finanční podpoře z krajského rozpočtu Středočeského kraje se nám podařilo získat prostředky na nákladnou projektovou dokumentaci cyklostezky. Tohle je ale další významná pomoc, která ulehčí našemu, resp. obecním rozpočtům“, upřesňuje tajemnice Pečeckého regionu a ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s. Markéta Pošíková a upozorňuje tak na skutečnost, že pokračování přípravy projektu bylo značně ohroženo nemožností získat další prostředky. Peníze z grantu TPCA tak účelně doplnily chybějící nezbytné aktivity v projektu, na které se nepodařilo získat prostředky z jiných zdrojů. A na co budou tedy finance směřovány? „Naprostá většina grantu půjde na dokončení všech stupňů projektové dokumentace, především pak na samotné řešení komplikovaného křížení cyklostezky se železniční tratí u Sadské“, dodává Pošíková. Menší část peněz pak bude věnována například na propagaci projektu a také na přípravu žádosti pro úspěšné čerpání finančních prostředků z fondů EU a prostředků státního rozpočtu na samotnou výstavbu stezky.

Ještě dlouhou dobu ale potrvá, než se první cyklisté projedou po nové cyklostezce. V nadcházejícím období čekají představitele mikroregionu složitá projednávání s drážními institucemi a následné získání nezbytného stavebního povolení pro oba úseky. Vzhledem k náročnosti celého procesu se předpokládá, že celý projekt bude rozdělen na dvě etapy, přičemž jako první se zrealizuje úsek mezi Pískovou a Kostelní Lhotou, pro který je již vydané územní rozhodnutí. „ Pokud všechno půjde opravdu jak má, v polovině příštího roku bychom mohli začít stavět první etapu“, uzavírá M. Pošíková.
Tomáš Drobný
Sponzoři projektu