Sadská - Kostelní Lhota - Písková Lhota - Poděbrady
Lhotecká cyklostezka Lhotecká cyklostezka

Cyklo propojení měst a obcí Nymburska míří do Sadské

září 2013 | Miroslav Jilemnický | Nymburský deník
cyklostezka Na pohled určitě nejzajímavější součást právě budované druhé etapy cyklostezky mezi Kostelní Lhotou a Sadskou je na určeném místě. Řeč je o originálním a na míru vyrobeném mostu, který umožní budoucím uživatelům stezky překonat železniční trať. „Usazen byl v noci o uplynulém víkendu, byla jsem se na celou akci podívat. Je to svým způsobem krásné monstrum. Do budoucna budeme uvažovat, zda jej nominovat na cenu typu Stavba roku," uvedla starostka Sadské Cecilie Pajkrtová. Most byl vyroben v Prostějově. „Ocelová konstrukce mostu přes trať se skládá z devíti dílců různých rozpětí, které dohromady vytvořily přemostění dlouhé 105 metrů," uvádějí stavitelé na stránkách věnovaných speciálně stavbě Lhotecké cyklostezky. Nejprve ale muselo dojít 
k postavení osmi ocelových pilířů, které celou konstrukci nesou. „Šest z nich tvoří přímé sloupy s jedním ložiskem, dva pilíře se dvěma ložisky jsou ve tvaru Y," vysvětlují stavaři. Už během minulého čtvrtka začala firma s montáží pilířů přímo v trase cyklostezky. Kvůli tomu došlo také na kompletní výluku drážního provozu a to mezi osmou a patnáctou hodinou. Usazování horních dílců mostu pak proběhlo během další naplánované výluky v noci ze soboty na neděli. V posledních dnech pak došlo i k pracím na trase vlastní cyklostezky. „Na nejspodnější vrstvě je prováděna takzvaná stabilizace cementovápenou směsí Dorosol C50. Na ní bude v další fázi pokládán štěrkový povrch," mají jasno stavitelé.
Sponzoři projektu